Ankieta do mieszkańców w ramach ewaluacji on-going

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" zaprasza mieszkańców powiatu chrzanowskiego (Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.
 
Wyniki ankiety posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Ankieta do mieszkańców w ramach ewaluacji on-going

 Wypełniony formularz należy:

- odesłać na adres mailowy: biuro@partnerstwonajurze.pl, lub

- przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze”
   ul.  Focha 3,32- 500 Chrzanów, lub

- doręczyć  osobiście do biura LGD ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, pokój 202