Halina Pstrucha otrzymała Nagrodę Starosty Chrzanowskiego Bonum Facere

29 października starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak uhonorował nagrodą Bonum Facere wieloletnią dyrektor Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie, a obecnie kierownika zespołu Senior Singers działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 

Halina Pstrucha otrzymała Nagrodę Starosty Chrzanowskiego Bonum Facere

Halina Pstrucha jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Emerytowaną nauczycielką muzyki, wieloletnią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie, członkiem Rady Kultury przy Burmistrzu Miasta Chrzanowa. Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jest również członkiem-założycielem Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie i współtwórczynią Festiwalu Dialog Kultur organizowanego przez Muzeum w Chrzanowie.

Swoją pasję artystyczną nadal realizuje poprzez prowadzenie działającego od 2011 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku zespołu wokalnego pod nazwą Senior Singers, którego jest założycielką i solistką.

Kierowany przez Panią Halinę Zespół Senior Singers, odnosi wiele sukcesów, nie tylko na uroczystościach w UTW i w mieście Chrzanowie, ale również na licznych konkursach poza Chrzanowem. Największym sukcesem był udział w VIII Juwenaliach III Wieku w Warszawie w 2015 roku, podczas których na 18 zespołów wokalnych z całej Polski, zespół Senior Singers zajął I miejsce. Kolejny sukces to zdobycie I miejsca w II Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów w 2015 roku. Corocznie zespół bierze udział w lokalnych konkursach i przeglądach: m.in. w Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej pod nazwą „A w sercu ciągle maj” im. Aliny Szczupider (dwukrotnie zajmując I miejsce), w Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Chrzanowie (w 2014 roku I miejsce). W 2016 roku w IX Juwenaliach III Wieku w Warszawie, zespół ponownie reprezentował UTW i zdobył II miejsce. Pani Halina Pstrucha wraz z zespołem wokalnym brała aktywny udział w artystycznych projektach realizowanych przez UTW, m.in. – „Z piosenką i humorem żydowskim”, „Muzyczna podróż po Europie”, w programie poetycko-muzycznym „Słodko i gorzko w życiu o poezji Gustawa Czerwika”. W roku jubileuszowym -2017- zespół, Senior Singers nagrał pierwszą swoją płytę z ulubionymi i znanymi piosenkami. 10 czerwca 2017 r. na uroczystości jubileuszu 10-lecia UTW w Chrzanowie, zespół wystąpił w pięknym spektaklu muzyczno-tanecznym, wykonując piosenki znanego zespołu ABBA.