Wkrótce pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Chrzanowskiego

22 listopada o godz. 9 w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (sala 219) odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Powiatu Chrzanowskiego na kadencję 2018-2023. 

W programie: wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz wybór przewodiczącego i wiceprzewodniczącego rady.