Kamil Bogusz został Społecznym Opiekunem Zabytków w Powiecie Chrzanowskim

Historyk z Chrzanowa jest piątym opiekunem lokalnych "perełek". Pod jego pieczą będą zabytki sakralne oraz cmentarze. Legitymację wręczył mu w piątek 7 grudnia wicestarosta chrzanowski Bartłomiej Gębala. - Jestem pod wielkim wrażeniem Pana dotychczasowej działalności, wiedzy na temat chrzanowskich zabytków i cieszę się, że będzie Pan o nie nadal dbał - powiedział wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Kamil Bogusz został Społecznym Opiekunem Zabytków w Powiecie Chrzanowskim

Kamil Bogusz jest absolwentem Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez kilka lat (2010-2015) pełnił funkcję pracownika merytorycznego (asystenta muzealnego) w Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. Szczególnie bliskie są mu zabytki sztuki sakralnej, jak i cmentarze z I Wojny Światowej (pozyskiwanie i opracowywanie eksponatów muzealnych, katalogowanie istniejących zbiorów). Jest inicjatorem wielu projektów historycznych (m.in. konkursy, projekty odnowy zabytków).

Pan Kamil, jako historyk Kościoła i pasjonat dziejów Powiatu Chrzanowskiego, przez szereg lat wykazał się niezwykłą dbałością oraz oddaniem o zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Chrzanów. Działania, które podejmował są wyrazem wielkiego oddania sprawie.

Z działań, które podjął jako Asystent Muzealny, należy wymienić m.in. wprowadzenie w życie projektu digitalizacji najstarszej części cmentarza parafialnego „Chrzanowski cmentarz – Skarbiec Pamięci”, czy też rozpoczęcie działań edukacyjnych i przeprowadzenie „żywej” lekcji historii dla młodzieży licealnej na terenie cmentarza wojennego nr 445 w Chrzanowie, podczas której uczniowie zapoznali się z historią tego szczególnego miejsca oraz wspólnie oczyścili je ze śmieci. Jako Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie podczas prac Komisji Kultury, zainicjował wykopaliska archeologiczne przy XVI-wiecznym Lamusie Dworskim (obecnie siedziba Muzeum w Chrzanowie) oraz ustalił nazwiska żołnierzy Wojska Polskiego, którzy spoczywają w tzw. Grobie Nieznanego Żołnierza  w Chrzanowie, dzięki czemu rozpoczął się proces postawienia na tejże mogile stosownej tablicy epitafijnej, zawierającej odkryte nazwiska.

Jako Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji w kadencji 2014 – 2018 podejmował wiele spraw mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie zabytków w Gminie Chrzanów. Ze szczególną troską nieustannie przypomina o zniszczonym cmentarzu wojennym nr 445  w Chrzanowie, na którego terenie odbyło się jedno z posiedzeń Komisji.