Można składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III , PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach obszaru E – Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Można składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III , PFRON

Podmioty z terenu Powiatu Chrzanowskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie do  Małopolskiego Oddziału PFRON, do dnia 31.10.2019r.

Obszar E dotyczy - dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 

Zgodnie z wytycznymi Programu wnioskodawcami mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

 

Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku to:  do 9000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu , przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy dla podmiotów z obszaru powiatu chrzanowskiego wynosi 20%.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie, Procedury realizacji, Zasady wyboru projektów oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru  zamieszczone są na stronie internetowej PFRON:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

 

Treść „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępna tutaj: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/

 

Informacje w sprawie naboru wniosków można uzyskać w Małopolskim Oddziale PFRON pod nr telefonu: 12/ 31 21 418.