Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Można składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III , PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach obszaru E – Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Można składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III , PFRON

Podmioty z terenu Powiatu Chrzanowskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie do  Małopolskiego Oddziału PFRON, do dnia 31.10.2019r.

Obszar E dotyczy - dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 

Zgodnie z wytycznymi Programu wnioskodawcami mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

 

Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku to:  do 9000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu , przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy dla podmiotów z obszaru powiatu chrzanowskiego wynosi 20%.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie, Procedury realizacji, Zasady wyboru projektów oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru  zamieszczone są na stronie internetowej PFRON:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

 

Treść „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępna tutaj: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/

 

Informacje w sprawie naboru wniosków można uzyskać w Małopolskim Oddziale PFRON pod nr telefonu: 12/ 31 21 418.