Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 23 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest:

FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI z siedzibą w Babicach.

Dotacja na w/w zadanie zostanie określona w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 i wyniesie orientacyjnie 498.995 zł. Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.


https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,m,60564,organizacje-pozarzadowe.html