Uczniowie Staszica realizowali projekt badawczy z kołem naukowym AWF. Badali wpływ wolontariuszy na życie mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

Współpraca zaowocowała wydaniem wspólnej publikacji. Największym sukcesem projektu była radość mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie ze spotkań z młodymi wolontariuszami.

Uczniowie Staszica realizowali projekt badawczy z kołem naukowym AWF. Badali wpływ wolontariuszy na życie mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

Fot. Zajęcia integracyjne w Porębie Żegoty 

 

Projekt: „Non scholae sed vitae discimus -Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Badanie wpływu pracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie” realizowany był w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”.

Pomysłodawcą projektu badawczego była Kazimiera Żmudzińska dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie, która od kilku lat współpracuje zarówno z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, jak i prof. Anetą Bac z Katedry Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, opiekuna Koła Naukowego Terapii Zajęciowej „Occupational Therapy”. Połączenie środowiska uczniowskiego i akademickiego dało możliwość poszerzenia działalności koła naukowego i realizacji projektu badawczego, który pozwolił zarówno uczniom, jak i studentom rozwinąć kompetencje kluczowe - naukowe i społeczne.

- W ramach projektu młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego pracowała z podopiecznymi Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie dobranymi na podstawie pogłębionej diagnozy przeprowadzonej przez studentów, pod okiem doświadczonego psychologa. Współpraca uczniów liceum i studentów z koła naukowego pod opieką prof. A. Bac, zebrane obserwacje i wnioski zaowocowały wydaniem wspólnej publikacji prezentującej wyniki badań i zorganizowaniem grudniowej konferencji z okazji Dnia Wolontariusza - mówi Bożena Bierca, dyrektor I LO w Chrzanowie.