Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Przyjęto budżet powiatu chrzanowskiego na 2019 rok

Radni Powiatu Chrzanowskiego uchwalili budżet na 2019 rok. Zgodnie z nim dochody powiatu wyniosą 108 643 050,44 złotych, a wydatki – 110 361038,68 zł. 

Przyjęto budżet powiatu chrzanowskiego na 2019 rok

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 14 370 854,87  zł, w tym 7 753 838,27 zł  na inwestycje, z których najważniejsze to:

Rozbudowa ul. Sierszańskiej i  ul. Styczniowej w Luszowicach w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką oraz drogami gminnymi. Zadanie ma kosztować  1,4 mln zł.

W planach jest także przebudowa dwóch odcinków ulic:  Pułaskiego i ul. Lipcowej w Trzebini - zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini . Na to zadanie zabezpieczono w budżecie powiatu prawie 3,5 mln zł.

Remont sanitariatów , wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz gmachu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, a także malowanie korytarzy ma kosztować 155 tys. zł.

Natomiast kompleksowy remont pomieszczeń w nowym skrzydle I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie  w zakresie wykonania elektryki, oświetlenia, wymiany podłóg, drzwi oraz malowania pomieszczeń  - 400 tys. zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono także wydatki majątkowe  w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W planach jest modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny (1 092 273,50 zł ), dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego typu BRONCHOFIBEROSKOP ( 45000 zł),  a także modernizacja oddziałów szpitalnych MRPO (784 082,15 zł ).

 

Powiat zaplanował także dotację dla gminy Chrzanów w wysokości 58 733,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i Ciężkowicką w Okradziejówce.

Natomiast za kwotę 32 759,00 zł  Powiat udzieli pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”, które obejmuje: Aktualizację wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska dla odcinka drogowego od węzła autostrady A4 Rudno do drogi krajowej 79 wraz z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej.