Starosta Chrzanowski przyzna Nagrodę w Dziedzinie Sportu

Nagroda jest przeznaczona dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się  osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

Zasady i tryb  przyznawania Nagrody Starosty Chrzanowskiego  określa Regulamin  (Załącznik do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu w Chrzanowie z dnia 30 września 2015r.)