Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora  publicznego transportu zbiorowego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 1.       Podstawa Prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

 1.       Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

 1.       Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz. 2016 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 1.       Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
 2.       Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
 3.       Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
  o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: Źródła-Trzebinia.
 4.       Przewidywana data rozpoczęcia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie,
  o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
  18.05.2020 r.
 5.       Przewidywana wielkość zamówienia będzie kształtowała się na poziomie około 224.471,8 wozokilometrów rocznie
 6.       Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 1.       Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

-     Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,

-     tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,

-     strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).