Informacja - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora  publicznego transportu zbiorowego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 1.       Podstawa Prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

 1.       Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

 1.       Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz. 2016 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 1.       Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
 2.       Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
 3.       Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
  o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: Źródła-Trzebinia.
 4.       Przewidywana data rozpoczęcia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie,
  o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
  18.05.2020 r.
 5.       Przewidywana wielkość zamówienia będzie kształtowała się na poziomie około 224.471,8 wozokilometrów rocznie
 6.       Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 1.       Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

-     Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,

-     tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,

-     strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).