Komunikat

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

 1.       Podstawa Prawna:

Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)

 

 1.       Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

 

 1.       Określenie przewidywanego trybu zawarcia umowy:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) organizator dokona zawarcia umowy z operatorem w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) w zakresie rekompensat za stosowanie ulg ustawowych przy udziale finansowym organizatora obejmującym zastosowanie ulg ustawowych (finansowanych z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu).

 

 1.       Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
 2.       Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
 3.       Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
  o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:

- Grojec – Alwernia – Chrzanów – Trzebinia,

- Włosień – Rozkochów – Kwaczała – Babice – Chrzanów.

 

 1.       Przewidywana data zawarcia umowy z operatorem w trybie , o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

 

 1.       Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 1.       Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

-     Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,

-     tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,

-     strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).