Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Komunikat

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

 1.       Podstawa Prawna:

Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)

 

 1.       Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

 

 1.       Określenie przewidywanego trybu zawarcia umowy:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) organizator dokona zawarcia umowy z operatorem w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) w zakresie rekompensat za stosowanie ulg ustawowych przy udziale finansowym organizatora obejmującym zastosowanie ulg ustawowych (finansowanych z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu).

 

 1.       Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
 2.       Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
 3.       Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
  o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:

- Grojec – Alwernia – Chrzanów – Trzebinia,

- Włosień – Rozkochów – Kwaczała – Babice – Chrzanów.

 

 1.       Przewidywana data zawarcia umowy z operatorem w trybie , o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

 

 1.       Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 1.       Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

-     Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,

-     tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,

-     strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).