PMDK wziął udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym

Od września do grudnia ubiegłego roku dzieci z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini uczyły się śpiewać pieśni patriotyczne, gotowały według przepisu swoich dziadków, bawiły się na ludową nutę, sadziły drzewa pamięci, wysyłały pocztówki do bohaterów narodowych. A wszystko w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”, do którego włączył się PMDK.

PMDK wziął udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym

Fot. Zajęcia z nauczycielką Teresą Majewską 

 

Wychowankowie trzebińskiego PMDK wzięli również udział w konkursie plastycznym, przygotowali prezentację multimedialną o swojej miejscowości, startowali w zawodach sportowych.

Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia PMDK była nauczycielka Agnieszka Niemiec- Kłaput. Zajęcia dla dzieci prowadziły także: Małgorzata Wrześniewska i Teresa Majewska.

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci młodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.  Składał się z 20 zadań, spośród których trzeba było wybrać minimum 11 do realizacji. PMDK zrealizował 16 zadań z listy i dwa dodatkowe.

 

Czy wiesz, że…

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” to odpowiedź na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.