Jolanta Różowska w zarządzie Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych

Jolanta Różowska prowadząca Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w Trzebini została prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children's Universities Network). Organizacja skupia członków z 33 krajów na pięciu kontynentach. 

Jolanta Różowska w zarządzie Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych

Fot. od lewej: Karline Iber i Jolanta Różowska

 

Trzyosobowy zarząd EUCU.NET wybrano 18 stycznia w Wiedniu. Tworzą go: Karoline Iber z Uniwersytetu w Wiedniu, Silvia Prock z Uniwersytetu w Insbrucku oraz Jolanta Różowska z Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. 

Jolanta Różowska jest prezesem Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z Trzebini od 2008 roku. Sztandarowym projektem  fundacji jest Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, który od 10 lat prowadzi interdyscyplinarne zajęcia naukowe dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Zarząd EUCU.NET składa się z trzech członków, z których każdy pełni funkcje prezesa. Poprzednio funkcje te pełnili (nieprzerwanie od 2011 roku) Karoline Iber z Uniwersytetu w Wiedniu, Tricia Jenkins z Uniwersytetu w Liverpool oraz  Michael Seifert z Uniwersytetu w Tybindze:  twórca pierwszego na świecie uniwersytetu dziecięcego, który  trzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza (Descartes Prize for Science Communication) za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy.

Podstawowy cel, jaki stawia sobie EUCU.NET, to wspieranie znaczenia uniwersytetów dziecięcych na płaszczyźnie europejskiej, lobbying na rzecz wspierania istniejących i powstających projektów tego typu oraz promocja uniwersytetów dla dzieci jako platformy edukacyjnej zwiększającej zainteresowanie nauką od możliwie najmłodszych lat. 

Aktywność członków EUCU.NET skupia się także na współpracy europejskiej w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. Jednym z tego typu projektów był SiS Catalyst - projekt o zasięgu globalnym, realizowany w latach 2014-2017. Od samego początku EUCU.NET było platformą do spotkań i dyskusji dla organizatorów uniwersytetów dziecięcych w Europie i na świecie, szczególnie w dziedzinie wspierania dobrych praktyk, wypracowania metod ewaluacji istniejących projektów uniwersytetów dziecięcych oraz pomocy nowym inicjatywom tego typu.

 

Czy wiesz, że…

EUCU.NET jest organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu. Prawie 1/5 członków EUCU.NET stanowią polskie uniwersytety dla dzieci, dobrze więc się stało, że w zarządzie tej organizacji znalazła się Polka, gdyż świadczy to o rosnącej roli polskich inicjatyw tego typu.

(zew)