Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jolanta Różowska w zarządzie Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych

Jolanta Różowska prowadząca Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w Trzebini została prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children's Universities Network). Organizacja skupia członków z 33 krajów na pięciu kontynentach. 

Jolanta Różowska w zarządzie Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych

Fot. od lewej: Karline Iber i Jolanta Różowska

 

Trzyosobowy zarząd EUCU.NET wybrano 18 stycznia w Wiedniu. Tworzą go: Karoline Iber z Uniwersytetu w Wiedniu, Silvia Prock z Uniwersytetu w Insbrucku oraz Jolanta Różowska z Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. 

Jolanta Różowska jest prezesem Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z Trzebini od 2008 roku. Sztandarowym projektem  fundacji jest Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, który od 10 lat prowadzi interdyscyplinarne zajęcia naukowe dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Zarząd EUCU.NET składa się z trzech członków, z których każdy pełni funkcje prezesa. Poprzednio funkcje te pełnili (nieprzerwanie od 2011 roku) Karoline Iber z Uniwersytetu w Wiedniu, Tricia Jenkins z Uniwersytetu w Liverpool oraz  Michael Seifert z Uniwersytetu w Tybindze:  twórca pierwszego na świecie uniwersytetu dziecięcego, który  trzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza (Descartes Prize for Science Communication) za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy.

Podstawowy cel, jaki stawia sobie EUCU.NET, to wspieranie znaczenia uniwersytetów dziecięcych na płaszczyźnie europejskiej, lobbying na rzecz wspierania istniejących i powstających projektów tego typu oraz promocja uniwersytetów dla dzieci jako platformy edukacyjnej zwiększającej zainteresowanie nauką od możliwie najmłodszych lat. 

Aktywność członków EUCU.NET skupia się także na współpracy europejskiej w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. Jednym z tego typu projektów był SiS Catalyst - projekt o zasięgu globalnym, realizowany w latach 2014-2017. Od samego początku EUCU.NET było platformą do spotkań i dyskusji dla organizatorów uniwersytetów dziecięcych w Europie i na świecie, szczególnie w dziedzinie wspierania dobrych praktyk, wypracowania metod ewaluacji istniejących projektów uniwersytetów dziecięcych oraz pomocy nowym inicjatywom tego typu.

 

Czy wiesz, że…

EUCU.NET jest organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu. Prawie 1/5 członków EUCU.NET stanowią polskie uniwersytety dla dzieci, dobrze więc się stało, że w zarządzie tej organizacji znalazła się Polka, gdyż świadczy to o rosnącej roli polskich inicjatyw tego typu.

(zew)