Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Oferta realizacji zadania publicznego

Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja, z siedzibą przy ulicy ul. Jordana 8/43,   32-500   Chrzanów   złożyło   ofertę   na   realizację   zadania   publicznego   pn.   Powiatowy DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI- obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy   zamieszcza   się   ofertę   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej   Starostwa   Powiatowego w Chrzanowie,   tablicy   informacyjnej   urzędu   oraz   stronie   internetowej   Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie   pisemnej   w   Wydziale   Promocji   i   Funduszy   Pozabudżetowych   Starostwa Powiatowego   w   Chrzanowie   przy   ul.   Partyzantów   2   (pokój   nr   303,   III   piętro)   lub   drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl