Nowy skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

Znamy już pełny skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Podczas wtorkowej sesji wybrano jej dwóch przedstawicieli z rady powiatu: Andrzeja Jurę oraz Dominika Godynia.

Nowy skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego funkcjonuje w Chrzanowie od 2011 roku. Liczy 9 członków. 

Zarząd powiatu reprezentuje Bartłomiej Gębala oraz Adam Potocki. Natomiast organizacje pozarządowe: Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” , Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie , Radosław Bąk - Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Marek Śliwa – Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica i Borys Modrzejewski – Wspólnota Gmin Powiatu Chrzanowskiego. 
Kadencja rady trwa 3 lata. Kolejne wybory zaplanowano na czerwiec 2020 roku.