Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Chrzanowska lecznica ma nowego dyrektora

Artur Baranowski został wybrany na nowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Chrzanowska lecznica ma nowego dyrektora

Fot. portalsamorzadowy.pl 

 

Artur Baranowski ma 46 lat. Mieszka w Krzeszowicach. Jest żonaty i ma troje dzieci. Ukończył wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe m.in. z zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Politechnika Krakowska). Pracował m.in. na stanowisku kierownika Referatu ds. Działalności Gospodarczej i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach. Obecnie jest zastępcą dyrektora ds. administracyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach.

Od 2002 roku jest wykładowcą m.in. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz BHP. Uczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie i Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach.