Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt. 1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą: Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami” oraz Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim” z uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 19 marca 2019 r., w ramach ww. konkursu nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.