Powiat chrzanowski wśród laureatów ogólnopolskiego rankingu

3 kwietnia w Warszawie podczas gali będącej częścią Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich przedstawiciele najaktywniejszych gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu odebrali nagrody i dyplomy. Związek Powiatów Polskich wręczył je tym, którzy zajęli najwyższe pozycje w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów – edycja 2018. Wśród laureatów jest powiat chrzanowski. Statuetkę odebrał Andrzej Uryga, starosta chrzanowski. 

Powiat chrzanowski wśród laureatów ogólnopolskiego rankingu

Fot. Pierwszy dzień zgromadzenia zakończył się uroczystą galą. Przedstawiciele najaktywniejszych gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu odebrali nagrody i dyplomy. Źródło: zpp.pl

 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa cały rok.

 

Laurecia w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców

  1.     Powiat Kartuski – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
  2.     Powiat Poznański
  3.     Powiat Kielecki
  4.     Powiat Bielski (woj. śląskie)
  5.     Powiat Wodzisławski
  6.     Powiat Cieszyński
  7.     Powiat Żywiecki
  8.     Powiat Myślenicki
  9.     Powiat Wejherowski
  10.     Powiat Chrzanowski