Chrzanowski urząd pracy wyróżniony za efektywność w działaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie jest jednym z trzech urzędów pracy województwa małopolskiego wyróżnionych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne podejmowane wobec osób bezrobotnych w roku 2018.
 

 Chrzanowski urząd pracy wyróżniony za efektywność w działaniu

Fot. Dyplom odebrała Barbara Babijczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie (pierwsza z prawej). Źródło: chrzanow.praca.gov.pl 

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 kwietnia w Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Wydarzenie połączone było z przyznaniem odznaczeń "Primus in Agendo"oraz konferencją regionalną z okazji obchodów 100-lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia, zorganizowaną przy współudziale Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, pt. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Konferencja swoim zasięgiem obejmowała cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz lubelskie (...). 

 

Czy wiesz, że...

Barbara Babijczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie została odznaczona Odznaką Honorową Primus in Agendo, nadaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienie przyznano w uznaniu zasług w działaniu na rzecz lokalnego rynku pracy.  

„Primus in agendo" oznacza „pierwszy w działaniu". Odznakę otrzymują osoby lub instytucje, wyróżniające się zaangażowaniem na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Honorowe wyróżnienie zostało ustanowione w 2015 roku.

Dyrektor Barbarę Babijczuk doceniono za całokształt pracy na rzecz rynku pracy powiatu chrzanowskiego, osiąganą efektywność urzędu,  a także za profesjonalizm, kreatywne zarządzanie i sięganie po ponadstandardowe działania.

W imieniu minister Elżbiety Rafalskiej, odznaczenie wręczył wiceminister Stanisław Szwed. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.
  

źródło: chrzanow.praca.gov.pl