Jest nowy regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem Starosty Chrzanowskiego

Ważna wiadomość dla wszystkich organizatorów, którzy zamierzają zwrócić się do Starosty Chrzanowskiego o objęcie honorowym patronatem ich przedsięwzięcia lub imprezy. Zmienił się regulamin!

Odtąd Patronatem Starosty Chrzanowskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla powiatu. Szczegółowy regulamin oraz formularz wniosku dostępne są w załączniku poniżej.