Ogłoszona konkurs Małopolskie Wektory Współpracy

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji już po raz dwunasty zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. 

Konkurs wyłoni najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2018 roku. Do przedstawienia dobrych praktyk dotyczących współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami zapraszamy również jednostki organizacyjne JST, czyli np. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie na adres mailowy Sekretariatu Konkursu: mistia@mistia.org.pl załączonej aplikacji konkursowej. Wypełnioną aplikację (skan podpisanego dokumentu oraz dokument w wersji edytowalnej) wraz z wymaganym załącznikiem (lista organizacji działających na terenie gminy/powiatu, z wyróżnieniem tych, z którymi samorząd współpracował w 2018 roku wraz z danymi teleadresowymi) należy przesłać w terminie do 13 czerwca 2019 roku, do godz. 16:00.

Regulamin oraz Aplikacja konkursowa dostępne są również na stronie www.mistia.org.pl/wektory

Szczegółowych informacji udzielają: Maria Piękoś-Konopnicka, Anatol Władyka

(tel. 12 633 51 54 w. 121, mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl, a.wladyka@mistia.org.pl)