W czwartek spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców

6 czerwca o godz. 10 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbędzie się spotkanie dotyczące legalizacji pobytu  oraz zasad zatrudniania cudzoziemców zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.  Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca na adres e-mail:epytlak@chrzanow.praca.gov.pl

W czwartek spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Przedstawiciel  Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego omówi  m. in. zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów prawa oraz procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemca, zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców, wymogów formalnych wniosków oraz sposobów załatwiania spraw na poszczególnych etapach.