Poszukiwany kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Niezbędne wymagania, jakie musi spełniać kandydat, a także lista dokumentów, które powinny dostarczyć zainteresowane osoby dostępne są w załączniku poniżej.