Zgłoś kandydata do Nagrody Amicus Hominum

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia, może znasz taką osobę? Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szuka ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych i chce ich wyróżnić, aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców.

Zgłoś kandydata do Nagrody Amicus Hominum

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. W swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. W tym roku chcemy wyróżnić liderów w kategoriach: Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym, Promocja i Ochrona Zdrowia, Sport i Edukacja, Działalność Filantropijna, Inicjatywa Młodych.

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix! Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum