Można zgłaszać kandydatury do konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego

Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia, może znasz taką osobę? Ogłoszono konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających Na Rzecz Dobra  Innych "Amicus Hominum". 

Można zgłaszać kandydatury do konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatów do nagrody. Więcej: www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982 lub 12 61 60 121. 

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. W swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych. To jest również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych. 

Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. W tym roku chcemy wyróżnić liderów w kategoriach: Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym, Promocja i Ochrona Zdrowia, Sport i Edukacja, Działalność Filantropijna, Inicjatywa Młodych.

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix! Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum