Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja dotycząca „małych grantów”

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na posiedzeniu w dniu 14.08.2019r. podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na  realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  w trybie pozakonkursowym, tzw. „małe granty” (art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Informacja dotycząca „małych grantów”