Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2024 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.