Ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2024.