Otwarty konkurs ofert

Ogłasza się konkurs ofert na prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 23 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu chrzanowskiego.