Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dn. 14.11.19 w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci, wyłoniony został podmiot, któremu zostanie zlecone w/w zadanie na podstawie umowy.