Wyjątkowi kapłani: ks. Władysław Gil, ks. Tadeusz Czarnota i ks. Zbigniew Jorman obchodzą jubileusz 60-lecia święceń

Ksiądz Prałat Władysław Gil z parafii p.w. św. Barbary w Trzebini otrzymał z rąk Starosty Andrzeja Urygi i Przemysława Rejdycha, Członka Zarządu Powiatu pamiątkową paterę z okazji jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich. 

Wyjątkowi kapłani: ks. Władysław Gil, ks. Tadeusz Czarnota i ks. Zbigniew Jorman obchodzą jubileusz 60-lecia święceń

Na zdjęciu od lewej: Starosta Andrzej Uryga, ks. Władysław Gil i Przemysław Rejdych, Członek Zarządu Powiatu.

 

W 2019 roku jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodzą również: Ksiądz Prałat Tadeusz Czarnota, który w latach 1974-2009 był proboszczem parafii w Płazie i budowniczym kościoła w Bolęcinie oraz Ksiądz Prałat Zbigniew Jorman, który przez ponad 40 lat był proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Myślachowicach. Tych księży również wyróżniono pamiątkowymi tablicami. Kapłanom gratulujemy dotychczasowych dokonań, a na kolejne lata życzymy zdrowia oraz dalszych sukcesów. 

Ks. Władysław Gil urodził się w Olszówce koło Rabki. Po maturze złożył papiery na Politechnikę Krakowską. Zamierzał studiować budownictwo lądowe. Na drogę do kapłaństwa pchnął go ksiądz Mieczysław Maliński. Dzięki niemu wstąpił do krakowskiego seminarium. Święcenia przyjął z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w 1959 r. Był jednym z pierwszych w archidiecezji krakowskiej kapłanów zaangażowanych w oazowy ruch Światło-Życie. Krystynów był jego piątą parafią. Przyszedł tam w 1973 roku. Wcześniej był wikarym w Osieku, Zakopanem, Węgierskiej Górce, Wieliczce. W Krystynowie został proboszczem. Przeniósł do Trzebini zarówno Ruch Światło-Życie, jak i Ruch dla Lepszego Świata. Miały za zadanie sprawić, by parafia stała się wspólnotą wspólnot.

Ks. prałat Tadeusz Czarnota w latach 1974-2009 był proboszczem parafii w Płazie. Wyświęcony na kapłana w 1959 roku przez ks. abpa Eugieniusza Baziaka, pracował jako wikariusz kolejno w Jaworznie, Szczyrku, Nowej Hucie oraz krakowskich parafiach Łagiewniki, św. Mikołaja i św. Szczepana. W 1997 roku został odznaczony medalem "Zasługi Dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej". Władze doceniły w ten sposób jego  trud, jaki włożył w budowę nowych kościołów parafialnych w Bolęcinie i Płazie.  

Ks. Zbigniew Jorman ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i wyświęcony został przez ks. biskupa Eugeniusza Baziaka w dniu 28czerwca 1959 roku. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczął pracę w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. 1 lipca 1970 roku objął funkcję duszpasterza w nowo tworzonym samodzielnym duszpasterstwie w Myślachowicach.  25 marca 1974 roku wydano decyzję w sprawie zgody na przeniesienie i budowę nowej kaplicy.