Starosta nagrodził zdolnych uczniów

Podczas sesji rady powiatu starosta nagrodził uczniów szkół ponadpodstawowych: Zofię Żak za najlepsze wyniki w nauce, Andżelikę Porczak za szczególne osiągnięcia artystyczne, Kornelię Pawliszyn za wybitne osiągnięcia sportowe  i Norberta Malika za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym. 


Starosta nagrodził zdolnych uczniów

Fot. Nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami oraz ze starostą Andrzejem Urygą i przewodniczącym Rady Powiatu Chrzanowskiego Włodzimierzem Korczyńskim 

 

Najlepsze wyniki w nauce – uzyskała  Zofia Żakuczennica III klasy
 I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w  Chrzanowie osiągając średnią ocen 5,22 i wzorowe zachowanie.

Osiągnięcia  w ubiegłym roku szkolnym:

 •          26 miejsce w finale XVI Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych
   i Logicznych
 •         Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
 •         Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej
 •         Finalistka II edycji Ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego
 •         Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej
 •         4 miejsce na szczeblu wojewódzkim w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
 •         Udział w półfinale XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH
 •         I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wartość pieniądza

 w czasie”-  organizator I LO w Chrzanowie

 •         I miejsce w Powiatowych Zawodach Matematycznych

Zosia to wzorowa uczennica bardzo zaangażowana w życie klasy i szkoły. Jest osobą koleżeńską, chętnie służy pomocą w nauce uczniom słabszym. Zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze statutu szkoły. Okazuje szacunek innym osobom, potrafi samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia szczególnie z matematyki. Może być wzorem do naśladowania dla innych.

 

Za szczególne osiągnięcia artystyczne - nagrodę otrzymała Andżelika Porczakuczennica  IV klasy  Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini w zawodzie  Technik organizacji reklamy.

W roku szkolnym2018/2019 otrzymała bardzo dobrą ocenę z zachowania
 i średnią ocen 4,4.

 •         Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Sprzączki i guziki
   z orzełkiem ze rdzy…Katyń”
 •         I miejsce  w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w „Kręgu poezji
   i prozy lagrowej więźniarek KL Rawensbrick, którego organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej, Rodzina byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz Miasto  Ruda Śląska.
 •         I miejsce  w konkursie – „Auschwitz a przestrzeganie współczesnego świata” w kategorii  - Fotografia                                                    
  II miejsce w kategorii  - Film
 •         I miejsce  w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Dialogu”
 •         Wyróżnienie – Powiatowy Konkurs Turystyczny organizowany przez ZSECH w Trzebini.

Ponadto brała udział w Projektach;

 •         Paragraf 22
 •         70 lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 

Andżelika bierze aktywny udział w szkolnym wolontariacie i uczestniczy we wszystkich akcjach. Wszystkie uroczystości szkolne odbywają się z jej udziałem. Pełni rolę konferansjera, recytuje, śpiewa i gra na gitarze. Andżelika odznacza się dużą kulturą osobistą, jest koleżeńska cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów. Godnie reprezentuje szkołę i Powiat Chrzanowski.

 

Za wybitne osiągnięcia sportowenagrodę otrzymała uczennica  II klasy technikum  w Zespole  Szkół w Libiążu – Kornelia Pawliszyn.

Kornelia w poprzednim roku szkolnym  otrzymała średnią ocen 4,15 i wzorowe zachowanie

Kornelia  uprawia dyscyplinę sportu – boks.

Osiągnięcia sportowe:

 •         I miejsce w kat junior – Mistrzostwa Małopolski w boksie  2019
 •         I miejsce w kat junior – Międzynarodowy Turniej Bokserski  2018
 •         II  miejsce  VIII Puchar Polski Kadetek w ramach XXVII Turnieju Miast Kopernikańskich w Boksie 2018
 •         II miejsce  XIII  Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie 2018
 •         II miejsce  International Tournament 4 .Slovakia Boxing Cup Triebel
 •         II miejsce   XXIV Ogólnopolska  Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – Wielkopolska 2018
 •         I miejsce w kategorii kadet  Mistrzostwa Małopolski w Boksie 2018

Kornelia to osoba  zdyscyplinowana  koleżeńska i bardzo sumienna . Cechuje ją wysoka  kultura  osobista i umiejętność współpracy. Chętnie angażuje się
w życie klasy i szkoły.   

 

Za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym otrzymał – Norbert Malik uczeń IV klasy Technikum Logistycznego
w Zespole Szkół w Libiążu.

Szczególne osiągnięcia;

 •         I miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej
 •         Udział w Finale VIII edycji Olimpiady Logistycznej organizowaną przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Norbert jest szczególnie uzdolniony w zakresie przedmiotów zawodowych. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskał najwyższą w szkole  średnią ocen 5,6 i wzorowe zachowanie. W egzaminie zawodowym w części praktycznej uzyskał 97% a w części teoretycznej 93%. Czynnie angażuje się w życie szkoły i środowiska