Poświęcono 25. punkt na Szlaku Miejsc Papieskich

30 listopada 2019 roku w Parafii pw. Ducha Świętego w Grojcu został poświęcony kolejny punkt oznaczony na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. 

Poświęcono 25. punkt na Szlaku Miejsc Papieskich

Szlak wytyczony przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy współpracy z Fundacją „Szlaki Papieskie” w Krakowie obejmuje wszystkie miejsca pobytu Karola Wojtyły na terenie Powiatu Chrzanowskiego, łącznie 28 punktów położonych w miastach i sołectwach. Wszystkie miejsca wyróżnione są trzema elementami: kamieniem o nieregularnych kształtach, tablicą pamiątkową zawierającą cytat z Homilii Jana Pawła II oraz krzyżem wzorowanym na pastorale Jana Pawła II.

Uroczystość poświęcenia miejsca papieskiego w Grojcu była poprzedzona Mszą Świętą celebrowaną przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Odsłonięcia kamienia dokonał Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, który powierzył opiekę nad szlakiem grupie apostolskiej młodzieży z Grojca.