Ogłoszenie

Zarząd Powiatu informuje, że 5.12.19 w trybie konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia od 1.01.20 do 31.12.24 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci, wyłoniony został podmiot, któremu zostanie zlecone to zadanie.