Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Forum Małopolski Zachodniej - Stowarzyszenie Miast i Gmin

11 grudnia 2019 r. w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku miało miejsce ważne dla regionu wydarzenie. Samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.

Forum Małopolski Zachodniej - Stowarzyszenie Miast i Gmin

Głównym jego celem jest integracja gmin i miast subregionu, inicjacja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, dążenie do rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego, w tym poprzez wspólne aplikowanie o środki z funduszów unijnych. Gminę Chrzanów reprezentował burmistrz Robert Maciaszek.

"List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.


Planowana Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego “Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji wspólnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru. Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:

– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,

– wspieranie idei samorządu terytorialnego,

– wymiana wzajemnych doświadczeń,

– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,

– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,

– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,

– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,

– dążenie do gospodarczego, kulturowego I turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,

– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,

– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,

– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.

Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.

Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu".

Żródło: Urząd Miasta Oświęcim