Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi

13 grudnia Ewa Stasiowska, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie, otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyła ślubowanie w obecności:

-        Andrzeja Urygi – Starosty Chrzanowskiego,

-        Bartłomieja Gębali – Wicestarosty Chrzanowskiego,

-        Ewy Szydłowskiej-Koryczan – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

-        Jerzego Walczaka – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chrzanowie.

Nadany stopień nauczyciela mianowanego jest kolejnym etapem na drodze rozwoju zawodowego nauczyciela.