Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Przyjęto budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2020

Radni Powiatu Chrzanowskiego uchwalili, że w 2020 roku dochody wyniosą 114 037 883 zł, a wydatki 119 105 577,33 zł. ZOBACZ FILM. 

 Przyjęto budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2020

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 8 268 864,27 zł. Największą kwotę wśród zadań inwestycyjnych powiat przeznaczy na przebudowę dróg – łącznie 5 255 694 zł. W zadaniach drogowych zostały uwzględnione wszystkie gminy powiatu. W przyszłym roku remontowane będą drogi m.in. w Alwerni, Brodłach, Zagórzu i Gromcu.

 

W planach inwestycyjnych na rok 2020 znalazła się również rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie za kwotę 700 000 zł, a także dofinansowanie budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki w kwocie 550 000 zł. W skład Trzebińskiego Centrum Rozrywki będzie wchodzić wrotkowisko z możliwością wykorzystania go jako Sali koncertowej, wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik malucha oraz kawiarnia.

 

Na Sesji budżetowej radni powiatowi zdecydowali o sfinansowaniu dokumentacji projektowej na budowę hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, domu pomocy społecznej dla osób starszych i domu pobytu dziennego dla 15-30 osób. Projektowane obiekty mają powstać w Bolęcinie. Przeznaczono na ten cel 153 000 zł.

 

W budżecie powiatu zabezpieczono także wydatki majątkowe w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
411 300 zł zaplanowano na realizację w chrzanowskiej lecznicy programu budowy regionalnej platformy e-zdrowia
w Małopolsce, a 30 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala.

 

W 2020 roku Powiat udzieli pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie trzech zadań inwestycyjnych m.in. na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic.

 

Wśród wydatków majątkowych Powiat zaplanował jeszcze kwotę 130 000 zł na projekt i wykonanie podziału Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny na dwie osobne placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W planach na rok 2020 znalazły się remonty w placówkach oświatowych m.in. modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, wymiana wykładziny na korytarzach w II LO, odnowienie podłóg i przeprowadzenie światłowodu pomiędzy budynkami PCE oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zakładane są też zakupy wyposażenia do jednostek oświatowych.