Przyjęto budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2020

Radni Powiatu Chrzanowskiego uchwalili, że w 2020 roku dochody wyniosą 114 037 883 zł, a wydatki 119 105 577,33 zł. ZOBACZ FILM. 

 Przyjęto budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2020

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 8 268 864,27 zł. Największą kwotę wśród zadań inwestycyjnych powiat przeznaczy na przebudowę dróg – łącznie 5 255 694 zł. W zadaniach drogowych zostały uwzględnione wszystkie gminy powiatu. W przyszłym roku remontowane będą drogi m.in. w Alwerni, Brodłach, Zagórzu i Gromcu.

 

W planach inwestycyjnych na rok 2020 znalazła się również rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie za kwotę 700 000 zł, a także dofinansowanie budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki w kwocie 550 000 zł. W skład Trzebińskiego Centrum Rozrywki będzie wchodzić wrotkowisko z możliwością wykorzystania go jako Sali koncertowej, wypożyczalnia wrotek, bawialnia dla dzieci z wewnętrznym placem zabaw i częścią interaktywną, kącik malucha oraz kawiarnia.

 

Na Sesji budżetowej radni powiatowi zdecydowali o sfinansowaniu dokumentacji projektowej na budowę hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, domu pomocy społecznej dla osób starszych i domu pobytu dziennego dla 15-30 osób. Projektowane obiekty mają powstać w Bolęcinie. Przeznaczono na ten cel 153 000 zł.

 

W budżecie powiatu zabezpieczono także wydatki majątkowe w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
411 300 zł zaplanowano na realizację w chrzanowskiej lecznicy programu budowy regionalnej platformy e-zdrowia
w Małopolsce, a 30 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala.

 

W 2020 roku Powiat udzieli pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie trzech zadań inwestycyjnych m.in. na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic.

 

Wśród wydatków majątkowych Powiat zaplanował jeszcze kwotę 130 000 zł na projekt i wykonanie podziału Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny na dwie osobne placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W planach na rok 2020 znalazły się remonty w placówkach oświatowych m.in. modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, wymiana wykładziny na korytarzach w II LO, odnowienie podłóg i przeprowadzenie światłowodu pomiędzy budynkami PCE oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zakładane są też zakupy wyposażenia do jednostek oświatowych.