Nagrody Starosty Chrzanowskiego w dziedzinie sportu

Po raz kolejny Starosta Chrzanowski nagrodzi najlepszych sportowców.

Nagrody Starosty Chrzanowskiego w dziedzinie sportu

Uprzejmie przypominamy, że termin składania wniosków upływa 28 lutego każdego roku kalendarzowego.

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Wzór wniosku wraz z regulaminem znajdą Państwo na stronie: http://powiat-chrzanowski.pl/dokumenty/wnioski-edukacja.html