Nowe busy dla podopiecznych WTZ Libiąż oraz Trzebinia

Już są efekty pozyskanych przez Powiat Chrzanowski środków z PFRON. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Libiążu i Trzebini przy Fundacji im. Brata Alberta od stycznia 2020 będą przyjeżdżać na zajęcia nowymi mikrobusami typu VW T6.

 

 

Nowe busy dla podopiecznych WTZ Libiąż oraz Trzebinia

Zakup dwóch 9-osobowych mikrobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników WTZ w Libiążu i Trzebini został dofinansowany w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. PFRON.

Dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości  160.000,00 zł (po 80.000,00 zł dla WTZ w Libiążu i Trzebini) przekazał na rzecz Fundacji im. Brata Alberta Powiat Chrzanowski – realizator programu.   W ramach wkładu własnego Fundacja im. Brata Alberta – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu i Trzebini, dołożyła do zakupu aut środki zebrane z kwest i darowizn, w wysokości blisko 120.000,00 zł.

Powiat Chrzanowski pełni funkcję instytucji pośredniczącej – powołano specjalny zespół pracowników, który udziela wsparcia w przygotowaniu wniosków przez WTZ, aplikuje o środki do PFRON, a także pomaga w  realizacji i rozliczaniu umów o dofinansowanie. 

Samochody dostosowano do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w ramach wyposażenia posiadają:

  •            najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową dla wózka inwalidzkiego,
  •            podłogę z wykładziną przeciwpoślizgową,
  •            komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,
  •            komplet pasów biodrowych zabezpieczających osobę na wózku inwalidzkim,

Samochody będą wykorzystywane do następujących zadań:

  • codzienne przywozy i odwozy uczestników na zajęcia terapeutyczne do WTZ         
  • wyjazdy na zajęcia w ramach prowadzonego treningu ekonomicznego;
  • wyjazdy w ramach rehabilitacji i aktywizacji zawodowej;
  • wyjazdy na zawody sportowe, występy artystyczne itd.
  • wyjazdy na spotkania integracyjne, imprezy kulturalno- oświatowe, wystawy, plenery, kiermasze, itd.