Młodzi mają szansę na 40 tys. zł dotacji. Ruszył konkurs grantowy!

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020! Do wygrania 40 tys. zł dotacji.

Młodzi mają szansę na 40 tys. zł dotacji. Ruszył konkurs grantowy!

Ogólnopolski Konkurs Grantowy potrwa 15 miesięcy. Będzie realizowany pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. Mogą wziąć w nim udział:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Więcej informacji na stronie rownacszanse.pl