Warto zatrudnić osobę niepełnosprawną. Dowiedz się więcej na spotkaniu w siedzibie PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu organizowanym w dniu 28 stycznia 2020 r. w siedzibie Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11 (przystanek MPK-Plac Bohaterów Getta). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2 godzin.

Warto zatrudnić osobę niepełnosprawną. Dowiedz się więcej na spotkaniu w siedzibie PFRON
Podczas spotkania pracownicy Punktu Kontaktowego utworzonego w ramach realizacji projektu "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" przedstawią korzyści finansowe i pozafinansowe związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.
 
Zapoznają Państwa z narzędziami wypracowanymi w ramach realizacji ww. projektu, tj. 4 poradnikami dotyczącymi zatrudniania osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną, kalkulatorem korzyści - aplikacją obliczającą ile środków będzie można uzyskać dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, interaktywną listą kontrolną pozwalającą na ocenę możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aplikacją ErgON- wizualizację pokazującą możliwości modyfikacji stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością: ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną.
 
Pracownicy opowiedzą również o sieci podmiotów zaangażowanych w model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy oraz o przystosowaniu obiektów i pomieszczeń pracy dla osób niepełnosprawnych.
Każdy pracodawca otrzyma dostęp do ww. narzędzi projektowych.
Po spotkaniu możliwe są konsultacje indywidualne z pracownikami Punktu Kontaktowego w Oddziale PFRON.
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 24 stycznia 2020 r. na adres mailowy azebala@pfron.org.pl<mailto: azebala@pfron.org.pl> lub nr tel. 12 3121415, 575 600 017. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone telefonicznie lub emailem przez pracownika Oddziału PFRON.