Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Sprawdź, co chrzanowski urząd pracy przygotował dla bezrobotnych w 2020 roku

Szacuje się że, ponad pół tysiąca osób bezrobotnych weźmie udział w projektach unijnych realizowanych w tym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie. Urząd będzie wdrażał także trzy programy regionalne: „Konserwator”, „Zbuduj swoją przyszłość” i „Firma +1”. Urząd na ten cel uzyskał 4 871 402,48 złotych.

Sprawdź, co chrzanowski urząd pracy przygotował dla bezrobotnych w 2020 roku

Podobnie jak w latach poprzednich urząd pracy przygotował dwa unijne projekty dedykowane osobom bezrobotnym.

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie chrzanowskim (V)” przeznaczony jest dla około 250 osób do 30 roku życia. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach programu bezrobotni będą mogli skorzystać z takich form wsparcia jak: staż, prace interwencyjne, szkolenie z kwalifikacjami, zatrudnienie na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy, dotacja na założenie działalności gospodarczej, a także z bonów: stażowego, szkoleniowego, zatrudnieniowego lub na zasiedlenie. W roku 2020 na ten cel przeznaczonych zostanie 2 057 288, 95 złotych.
  • „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  w powiecie chrzanowskim (VI)”. Projekt skierowany jest do 266 osób powyżej 30 roku życia i finansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W projekcie wsparcie otrzymają osoby: w wieku 50+,
    z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne i kobiety. Osoby z wymienionych grup będą mogły  skorzystać z takich form wsparcia jak: staż, prace interwencyjne, szkolenie, zatrudnienie na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy, dotacja na założenie działalności gospodarczej. W roku 2020 na ten cel przeznaczonych zostanie 2 383 113,53 złotych.

Aby uzyskać unijne wsparcie, należy skontaktować się ze swoim doradcą klienta w urzędzie pracy  i poinformować o chęci wzięcia udziału w projekcie. Doradca dla każdego z kandydatów opracuje Indywidualny Plan Działania, w którym określone zostaną kroki niezbędne do uzyskania wsparcia, a docelowo stabilnego zatrudnienia. Obydwa projekty realizowane będą do 30 czerwca 2021 roku.

Do końca grudnia 2020 roku, realizowane będą trzy programy regionalne  w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie:

  • W ramach pierwszego z nich: „Konserwatora”, wsparcie otrzymają instytucje kultury, do których na staż zostanie skierowanych 6 osób. Koszt programu w roku bieżącym to 54 000 złotych.
  • Drugi z programów: „Zbuduj swoją przyszłość”ma na celu pomoc osobom bezrobotnym
    w zdobyciu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach budowlanych. Wsparcie otrzyma 10 osób, a koszt programu to 117 000 złotych.
  • Natomiast „Firma +1” jest programem, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. W roku bieżących 20 osób bezrobotnych weźmie udział w programie, którego wartość oszacowano na 260 000 złotych.