Sprawdź, co chrzanowski urząd pracy przygotował dla bezrobotnych w 2020 roku

Szacuje się że, ponad pół tysiąca osób bezrobotnych weźmie udział w projektach unijnych realizowanych w tym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie. Urząd będzie wdrażał także trzy programy regionalne: „Konserwator”, „Zbuduj swoją przyszłość” i „Firma +1”. Urząd na ten cel uzyskał 4 871 402,48 złotych.

Sprawdź, co chrzanowski urząd pracy przygotował dla bezrobotnych w 2020 roku

Podobnie jak w latach poprzednich urząd pracy przygotował dwa unijne projekty dedykowane osobom bezrobotnym.

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie chrzanowskim (V)” przeznaczony jest dla około 250 osób do 30 roku życia. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach programu bezrobotni będą mogli skorzystać z takich form wsparcia jak: staż, prace interwencyjne, szkolenie z kwalifikacjami, zatrudnienie na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy, dotacja na założenie działalności gospodarczej, a także z bonów: stażowego, szkoleniowego, zatrudnieniowego lub na zasiedlenie. W roku 2020 na ten cel przeznaczonych zostanie 2 057 288, 95 złotych.
  • „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  w powiecie chrzanowskim (VI)”. Projekt skierowany jest do 266 osób powyżej 30 roku życia i finansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W projekcie wsparcie otrzymają osoby: w wieku 50+,
    z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne i kobiety. Osoby z wymienionych grup będą mogły  skorzystać z takich form wsparcia jak: staż, prace interwencyjne, szkolenie, zatrudnienie na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy, dotacja na założenie działalności gospodarczej. W roku 2020 na ten cel przeznaczonych zostanie 2 383 113,53 złotych.

Aby uzyskać unijne wsparcie, należy skontaktować się ze swoim doradcą klienta w urzędzie pracy  i poinformować o chęci wzięcia udziału w projekcie. Doradca dla każdego z kandydatów opracuje Indywidualny Plan Działania, w którym określone zostaną kroki niezbędne do uzyskania wsparcia, a docelowo stabilnego zatrudnienia. Obydwa projekty realizowane będą do 30 czerwca 2021 roku.

Do końca grudnia 2020 roku, realizowane będą trzy programy regionalne  w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie:

  • W ramach pierwszego z nich: „Konserwatora”, wsparcie otrzymają instytucje kultury, do których na staż zostanie skierowanych 6 osób. Koszt programu w roku bieżącym to 54 000 złotych.
  • Drugi z programów: „Zbuduj swoją przyszłość”ma na celu pomoc osobom bezrobotnym
    w zdobyciu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach budowlanych. Wsparcie otrzyma 10 osób, a koszt programu to 117 000 złotych.
  • Natomiast „Firma +1” jest programem, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. W roku bieżących 20 osób bezrobotnych weźmie udział w programie, którego wartość oszacowano na 260 000 złotych.