Zostań rodziną zastępczą

Chcesz zrobić coś dobrego? Chcesz stworzyć dom dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej? Potrafisz zaakceptować ludzi, takimi jakimi są? PCPR w Chrzanowie poszukuje kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu. 

Zostań rodziną zastępczą


Zadzwoń lub zgłoś się osobiście w celu uzyskania niezbędnych informacji. Pracownicy PCPR udzielą informacji, rozwieją wątpliwości.
- System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców - wyjaśnia Jolanta Szynowska, dyrektor PCPR w Chrzanowie.
Rodzinna piecza zastępcza obejmuje rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe, rodziny zawodowe, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego, specjalistyczne oraz rodzinne domy dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza obejmuje placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz rodzinnego. Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonuje 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach na terenie powiatu oscyluje w granicy 50. Natomiast przebywających poza powiatem, w granicy 25.