Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Można ubiegać się o wpis do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Organizacje działające i mające wpływ na środowisko mogą uzyskać wpis do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Korzyści z zarejestrowania w systemie to m. in. przewaga konkurencyjna, zgodność z prawem, zrównoważone zarządzanie zasobami. Organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zyskują także określone ulgi regulacyjne, w tym zwolnienie z opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią BDO.

Rejestracja w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obejmuje następujące etapy:
- przeprowadzenie przeglądu środowiskowego
- stworzenie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ)
- przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego
- opracowanie deklaracji środowiskowej
- poddanie się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
- złożenie wniosku o rejestrację wraz ze zwalidowaną przez weryfikatora deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje nt. EMAS oraz rejestru można znaleźć na stronie GDOŚ: https://emas.gdos.gov.pl/.