Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu Mecenat Małopolski bis.

Już wkrótce Województwo Małopolskie ogłosi tegoroczną edycję Mecenatu Małopolski oraz specjalnego konkursu „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II” - z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Z kolei już teraz można składać wnioski w kolejnej edycji zaplanowanego na lata 2020-2021 konkursu Mecenat Małopolski bis.

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu Mecenat Małopolski bis.

Do 17 lutego 2020 roku organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane co najmniej od 3 lat lub 3 edycji) mogą starać się o wsparcie finansowe województwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego na wydarzenia, które wpisały się już na trwałe w kalendarz imprez kulturalnych w regionie, wnoszą wielki wkład w podniesienie kompetencji kulturowych mieszkańców naszego regionu i licznych turystów oraz promują bogate dziedzictwo kulturowe Małopolski zarezerwował w perspektywie dwuletniej 2 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na tegoroczne projekty, a kolejny 1 mln zł na ich kontynuację w 2021 roku. Dofinansowanie może pokryć 60 proc. kosztów całego zadania, które nie może być niższe niż 150 tys. zł.

Szczegóły konkursu: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1718263,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dzie.html%20