Coraz więcej dróg powiatowych po kompleksowej przebudowie

Trwa przebudowa ul. Edukacyjnej w Brodłach (koszt 1 mln zł) oraz ul. Broniewskiego w Gromcu (koszt 1,5 mln zł).  Prace zakończą się we wrześniu 2020 roku. Powiat pozyskał na te dwa zadania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Coraz więcej dróg powiatowych po kompleksowej przebudowie

Fot. Ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie 

 

W planach jest również przebudowa kolejnego odcinka ul. Jaworowej w Libiążu. Gmina Libiąż przekaże na ten cel 350 tys. zł, powiat chrzanowski dołoży drugie tyle.

Powiat chrzanowski złożył wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Krakowskiej w Alwerni oraz ul. Powstańców Styczniowych Chrzanowie. Przy tej drugiej zaplanowano budowę ścieżki rowerowej.

- Czekamy na ogłoszenie ostatecznej listy zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów – wyjaśnia wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Całkowita wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1026K w Alwerni wynosi 2 738 832,57 zł. Dofinansowanie na poziomie od 50-80% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane w wys. 2 669 437,09 zł). Zakres prac obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem, przebudowę istniejącego pobocza, budowę odcinka chodnika, wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych i przebudowę sieci.

Całkowita wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1059K w Chrzanowie wynosi 3 996 589,63  zł. Dofinansowanie na poziomie od 50-80% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane w wys. 3 746 301,85 zł). Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem, przebudowę istniejącego pobocza, budowę ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych, budowę zatoki autobusowej i poprawę istniejącego odwodnienia pasa drogowego.

Pozostałe zadania drogowe ujęte w planie inwestycyjnym na 2020 rok zostaną uzgodnione w lutym podczas konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójta.