Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Coraz więcej dróg powiatowych po kompleksowej przebudowie

Trwa przebudowa ul. Edukacyjnej w Brodłach (koszt 1 mln zł) oraz ul. Broniewskiego w Gromcu (koszt 1,5 mln zł).  Prace zakończą się we wrześniu 2020 roku. Powiat pozyskał na te dwa zadania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Coraz więcej dróg powiatowych po kompleksowej przebudowie

Fot. Ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie 

 

W planach jest również przebudowa kolejnego odcinka ul. Jaworowej w Libiążu. Gmina Libiąż przekaże na ten cel 350 tys. zł, powiat chrzanowski dołoży drugie tyle.

Powiat chrzanowski złożył wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Krakowskiej w Alwerni oraz ul. Powstańców Styczniowych Chrzanowie. Przy tej drugiej zaplanowano budowę ścieżki rowerowej.

- Czekamy na ogłoszenie ostatecznej listy zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów – wyjaśnia wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Całkowita wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1026K w Alwerni wynosi 2 738 832,57 zł. Dofinansowanie na poziomie od 50-80% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane w wys. 2 669 437,09 zł). Zakres prac obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem, przebudowę istniejącego pobocza, budowę odcinka chodnika, wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych i przebudowę sieci.

Całkowita wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1059K w Chrzanowie wynosi 3 996 589,63  zł. Dofinansowanie na poziomie od 50-80% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane w wys. 3 746 301,85 zł). Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem, przebudowę istniejącego pobocza, budowę ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych, budowę zatoki autobusowej i poprawę istniejącego odwodnienia pasa drogowego.

Pozostałe zadania drogowe ujęte w planie inwestycyjnym na 2020 rok zostaną uzgodnione w lutym podczas konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójta.