Podpisano porozumienie w sprawie LIFE EKOMALOPOLSKA

2 marca Starosta Andrzej Uryga i Wicestarosta Bartłomiej Gębala podpisali na krakowskiej AGH porozumienie o współpracy przy realizacji projektu LIFE EKOMALOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.

Podpisano porozumienie w sprawie LIFE EKOMALOPOLSKA

Fot. Porozumienie podpisali: starosta Andrzej Uryga i Bartłomiej Gębala 

 

Porozumienie o współpracy podpisali: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz przyszli współbeneficjenci i partnerzy Projektu.

Partnerami nowego Projektu LIFE są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza oraz 3 miasta na prawach powiatów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerem zagranicznym projektu będzie The Brandenburg Technical University in Cottbus.

Realizację projektu w Małopolsce wspiera również Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

Celem projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA będzie realizacja działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. To przede wszystkim dążenie do osiągnięcia unijnych celów polityki klimatycznej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2030.