Nie musisz, nie przychodź! Jeśli możesz załatw sprawę w Starostwie przez Internet lub telefon

W związku z działaniami profilaktycznymi i zapobiegawczymi dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorobom zakaźnym Starosta Chrzanowski apeluje do osób, które chcą załatwić swoje sprawy w urzędzie, by w miarę możliwości korzystały z kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Nie musisz, nie przychodź! Jeśli możesz załatw sprawę w Starostwie przez Internet lub telefon

W wydziale komunikacji warto skorzystać z kolejki internetowej. Umożliwi ona odbiór dowodu rejestracyjnego, paszportu czy prawa jazdy o konkretnej godzinie.

Namawiamy do skorzystania z zakładki „Załatw sprawę” : http://www.powiat-chrzanowski.pl/starostwo/zalatw-sprawe.html. Są tutaj dostępne wszystkie wzory wniosków oraz dokumentów. Osoby, które mają pytania mogą dzwonić pod numer tel. 32 625 79 00 prosząc o połączenie z konkretnym wydziałem.

Apelujemy także o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. „Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. 

 

W trakcie trwania epidemii zaleca się rezygnację z powitań poprzez uścisk dłoni. Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zaleca się zasłaniać usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlemy lub kichamy. Jeśli mamy objawy chorobowe (nie tylko spójne z tymi dla COVID-19) nie idźmy do pracy – pozostańmy w domu – Nie posyłajmy też przeziębionego dziecka do szkoły.
Nie zbliżajmy się do osób chorych.
Śledźmy doniesienia miejscowych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności.


Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie: https://pssechrzanow.wsse.krakow.pl/index.php