Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nie będzie kary za opóźnienie w rejestracji pojazdu

Jeżeli opóźnienie w rejestracji pojazdu lub zgłoszeniu nabycia/zbycia pojazdu ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną właściciel pojazdu nie będzie ukarany.

Informujemy, że obecna sytuacja epidemiologiczna traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA. Wobec powyższego wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Epidemia Covid-19, jak i wszelkie działania władz publicznych nakładających określone nakazy i zakazy niewątpliwie spełniają warunki „siły wyższej”.

Należy w konsekwencji przyjąć, że uchybienie w tym okresie (tj. od dnia 11 marca 2020 r.) obowiązkowi dokonania rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej nie podlega – co do zasady – karze. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba zobowiązana nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej (np. ze względu na brak profilu ePUAP lub braku dostępu do Internetu w konsekwencji objęcia kwarantanną).

 

Obsługa stron w Wydziale Komunikacji i Paszportów odbywa się w ograniczonym zakresie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Rejestracja pojazdów:

32 625 79 22

32 625 79 06

32 625 79 07

Prawa jazdy:

32 625 79 19