Nieodpłatna pomoc prawna - komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

W celu z przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Starosta Chrzanowski informuje, że:

od dnia 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie za wyjątkiem porad wcześniej zaplanowanych, które będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail:

starostwo@powiat-chrzanowski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Oświadczenie do pobrania pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 32 6257964 lub adresem starostwo@powiat-chrzanowski.pl lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - Wydział Prezydialny, Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich